Hôn nhân và Gia đình, Luật sư và tư vấn viên, Tin tức

Mẹ đơn thân làm giấy khai sinh cho con bằng cách nào? 

Mẹ đơn thân làm giấy khai sinh cho con bằng cách nào? 

Dạ em là mẹ đơn thân, sinh con được 1 tháng thì khi ra phường đăng ký khai sinh cho bé nhưng cán bộ phường lại không nhận hồ sơ vì em là mẹ đơn thân không có giấy đăng ký kết hôn nên không đăng ký khai sinh được. Họ từ chốt, không giải quyết như vậy thì có đúng quy định không?. 

Đây là câu hỏi mà Luật Nguyên Phát nhận được từ một khách hàng. Thực tiễn hiện nay có rất nhiều chị em phụ nữ quyết định sẽ đơn thân sinh con, nuôi dạy con. Vậy khai sinh cho con trong trường hợp này như thế nào?

Ai là người có trách nhiệm trong việc đăng ký giấy khai sinh cho trẻ?

Theo khoản 1 Điều 14 Luật Hộ tịch 2014 quy định nội dung đăng ký khai sinh gồm:

– Thông tin của người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh; quê quán; dân tộc; quốc tịch;

– Thông tin của cha, mẹ người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; năm sinh; dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú;

– Số định danh cá nhân của người được đăng ký khai sinh.

Căn cứ Điều 15 Luật Hộ tịch 2014 về trách nhiệm đăng ký khai sinh:

– Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh con, cha hoặc mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con; trường hợp cha, mẹ không thể đăng ký khai sinh cho con thì ông hoặc bà hoặc người thân thích khác hoặc cá nhân, tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ em có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em.

– Công chức tư pháp – hộ tịch thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc đăng ký khai sinh cho trẻ em trên địa bàn trong thời hạn quy định; trường hợp cần thiết thì thực hiện đăng ký khai sinh lưu động.

Mẹ đơn thân có thể đăng ký giấy khai sinh cho con không?

Dựa theo căn cứ Điều 15 Nghị định 123/2015/NĐ-CPhướng dẫn Luật hộ tịch quy định về việc đăng ký khai sinh cho trẻ chưa xác định được cha, mẹ như sau:

– Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trẻ đang cư trú có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ chưa xác định được cha, mẹ.

– Trường hợp chưa xác định được cha thì khi đăng ký khai sinh họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của con được xác định theo họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của mẹ; phần ghi về cha trong Sổ hộ tịch và Giấy khai sinh của trẻ để trống.

– Nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh người cha yêu cầu làm thủ tục nhận con theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 của Luật Hộ tịch thì Ủy ban nhân dân kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh; nội dung đăng ký khai sinh được xác định theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Nghị định này.

– Trường hợp trẻ chưa xác định được mẹ mà khi đăng ký khai sinh cha yêu cầu làm thủ tục nhận con thì giải quyết theo quy định tại Khoản 3 Điều này; phần khai về mẹ trong Sổ hộ tịch và Giấy khai sinh của trẻ em để trống.

– Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ không thuộc diện bị bỏ rơi, chưa xác định được cha và mẹ được thực hiện như quy định tại Khoản 3 Điều 14 của Nghị định này; trong Sổ hộ tịch ghi rõ “Trẻ chưa xác định được cha, mẹ”.

Như vậy, trường hợp của bạn là mẹ đơn thân đăng ký làm giấy khai sinh cho con thì sẽ không có thông tin của cha. Vậy có thể xét vào trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ chưa xác định được cha, mẹ, cán bộ tại Ủy ban nhân dân cấp xã phải có trách nhiệm hỗ trợ trẻ làm giấy khai sinh. Trường hợp cán bộ hộ tịch tại Ủy ban nhân dân phường từ chối làm khai sinh cho trẻ là sai quy định. Chị có thể lên Ủy ban nhân dân phường để trình bày lại lần nữa, trường hợp vẫn bị từ chối thì có thể làm đơn khiếu nại lên Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường để yêu cầu giải quyết.

Đánh giá bài viết này!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.