Hôn nhân và Gia đình, Luật sư và tư vấn viên, Tin tức

KHI NÀO UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐƯỢC TỪ CHỐI ĐĂNG KÝ KHAI SINH?

KHI NÀO UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐƯỢC TỪ CHỐI ĐĂNG KÝ KHAI SINH?

Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền từ chối đăng ký khai sinh nếu người yêu cầu đăng ký khai sinh không nộp đủ giấy tờ theo quy định của pháp luật?

Điều 9 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định Giấy tờ nộp và xuất trình khi đăng ký khai sinh gồm:

1. Người yêu cầu đăng ký khai sinh nộp các giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 của Luật Hộ tịch khi đăng ký khai sinh tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) hoặc các giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 của Luật Hộ tịch khi đăng ký khai sinh tại Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện).

2. Người yêu cầu đăng ký khai sinh xuất trình giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này.

Trường hợp cha, mẹ của trẻ đã đăng ký kết hôn thì còn phải xuất trình giấy chứng nhận kết hôn.

Theo Khoản 1, Điều 16 Luật hộ tịch gồm các Giấy tờ sau đây:

Người đi đăng ký khai sinh nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy chứng sinh cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Trường hợp không có giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh; trường hợp khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi phải có biên bản xác nhận việc trẻ bị bỏ rơi do cơ quan có thẩm quyền lập; trường hợp khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ phải có văn bản chứng minh việc mang thai hộ theo quy định pháp luật.

Theo Khoản 1 Điều 36  Luật hộ tịch người đi đăng ký khai sinh nộp giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật này cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Trường hợp cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ là người nước ngoài thì phải nộp văn bản thỏa thuận của cha, mẹ về việc chọn quốc tịch cho con.

Trường hợp cha, mẹ chọn quốc tịch nước ngoài cho con thì văn bản thỏa thuận phải có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước ngoài mà người đó là công dân.

Như vậy, nếu người yêu cầu không nộp đầy đủ hồ sơ nêu trên thì công chức tư pháp hộ tịch sẽ hướng dẫn để người yêu cầu có thể bổ sung đầy đủ. Việc bổ sung thiếu hồ sơ thì công chức tư pháp hộ tịch có quyền từ chối giải quyết theo quy định.

Đánh giá bài viết này!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.