Luật sư và tư vấn viên

Trịnh Hữu Đức

z3682877260567_9d3ee14c96fc8bc25d2c4f61e37e0d2f

Trịnh Hữu Đức

Chuyên gia tư vấn

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

  • Tư vấn doanh nghiệp, đất đai
  • Tư vấn hôn nhân gia đình
  • Tư vấn dân sự
  • Đại diện theo uỷ quyền

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  • Cử nhân Luật Đại Học Luật Hà Nội
  • Đào tạo nghiệp vụ Luật sư tại Học viện Tư pháp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.