Luật sư và tư vấn viên

Chu Đình Hạnh

z3682877267480_e17aaad0a055e78706ff957b05af0523

Chu Đình Hạnh

Luật sư

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

  • Tư vấn, giải quyết các vấn đề về đất đai, dân sự
  • Tư vấn hôn nhân và gia đình, thương mại

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  • Cử nhân Luật Đại Học Luật Hà Nội
  • Đào tạo nghiệp vụ Luật sư tại Học viện Tư pháp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.