Hôn nhân và Gia đình

THẨM QUYỀN LY HÔN VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

THẨM QUYỀN LY HÔN VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Thẩm quyền ly hôn với người nước ngoài

Về thẩm quyền giải quyết việc ly hôn với người nước ngoài được quy định Bộ luật Tố tụng dân sự:

Căn cứ, Bộ luật Tố tụng dân sự quy định về thẩm quyền của Tòa án theo cấp “Những tranh chấp, yêu cầu quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này mà có đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài hoặc cần phải uỷ thác tư pháp cho cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài, cho Toà án nước ngoài không thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án nhân dân cấp huyện.” thì những vụ việc ly hôn có yếu tố nước ngoài (có người ở nước ngoài hoặc có tài sản ở nước ngoài) thẩm quyền giải quyết thuộc Tòa án nhân dân cấp Tỉnh/thành phố giải quyết.

Đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài được qui định:

  • Đương sự là người nước ngoài không định cư, làm ăn, học tập, công tác ở Việt Nam có mặt hoặc không có mặt tại Việt Nam vào thời điểm Tòa án thụ lý vụ việc dân sự.
  • Đương sự là người Việt Nam định cư, học tập, làm ăn, công tác ở nước ngoài có mặt hoặc không có mặt tại Việt Nam vào thời điểm Tòa án thụ lý vụ việc dân sự.
  • Đương sự là người nước ngoài Nam định cư, học tập, làm ăn, công tác ở Việt Nam không có mặt tại Việt Nam vào thời điểm Tòa án thụ lý vụ việc dân sự.
  • Đương sự là người Việt Nam định cư, học tập, làm ăn, công tác ở Việt Nam không có mặt tại Việt Nam vào thời điểm Tòa án thụ lý vụ việc dân sự.

Tư vấn thẩm quyền ly hôn với người nước ngoài

Đánh giá bài viết này!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.