Hôn nhân và Gia đình, Luật sư và tư vấn viên

Người Việt Nam kết hôn với người quốc tịch Hàn Quốc tại Việt Nam?

Người Việt Nam kết hôn với người quốc tịch Hàn Quốc tại Việt Nam?

1. Yêu cầu hồ sơ kết hôn theo quy định của pháp luật:

Đối với hồ sơ đăng ký kết hôn Việt – Hàn, pháp luật Việt Nam quy định bộ hồ sơ phải bao gồm những loại giấy tờ sau:

– Tờ khai theo mẫu quy định (hai bên nam, nữ có thể khai chung vào một Tờ khai đăng ký kết hôn)

– Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam

– Người nước ngoài, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài phải nộp thêm giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân, bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu.

– Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài (là giấy do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp còn giá trị sử dụng xác nhận hiện tại người đó không có vợ hoặc không có chồng)

– Trường hợp nước ngoài không cấp xác nhận tình trạng hôn nhân thì thay bằng giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài xác nhận người đó có đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật nước đó.

– Trường hợp người nước ngoài không có hộ chiếu để xuất trình theo quy định thì có thể xuất trình giấy tờ đi lại quốc tế hoặc thẻ cư trú.

– Nếu bên kết hôn là công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì còn phải nộp bản sao trích lục hộ tịch về việc đã ghi vào sổ việc ly hôn hoặc hủy việc kết hôn theo quy định;

– Nếu là công chức, viên chức hoặc đang phục vụ trong lực lượng vũ trang thì phải nộp văn bản của cơ quan, đơn vị quản lý xác nhận việc người đó kết hôn với người nước ngoài không trái với quy định của ngành đó.

Nếu giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài không ghi thời hạn sử dụng thì giấy tờ này và giấy xác nhận của tổ chức y tế chỉ có giá trị 6 tháng, kể từ ngày cấp.

2. Cách làm hồ sơ kết hôn Việt Hàn trên thực tế:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ kết hôn Việt  Hàn

– Hồ sơ bên người Hàn quốc cần chuẩn bị

+ Hộ chiếu.

+ Giấy chứng nhận quan hệ hôn nhân

+ Giấy chứng nhận cơ bản

+ Giấy xác nhận không cản trở hôn nhân

+ Giấy khám sức khoẻ tại bệnh viện kết luận đủ điều kiện về sức khỏe kết hôn

+ 02 Ảnh chụp chân dung cỡ 4×6 để dán Tờ khai đăng ký kết hôn (yêu cầu ảnh chụp thẳng, nghiêm trang, phông nền xanh hoặc trắng)

+ Giấy tờ xác nhận việc đã ly hôn hoặc hủy kết hôn tại Hàn Quốc được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền tại Hàn Quốc (trong trường hợp nam, nữ người Hàn Quốc đã ly hôn hoặc hủy kết hôn)

– Hồ sơ bên người Việt Nam cần chuẩn bị

+ Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân xác nhận bên người Việt Nam đủ điều kiện kết hôn ( xin tại UBND cấp xã/phường/thị trấn)

+ Bản sao chứng thực Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (đang còn hiệu lực trong vòng 06 tháng)

+ Bản chứng thực Sổ hộ khẩu (nếu có)

+ Giấy khám sức khỏe tại bệnh viện kết luận đủ điều kiện về sức khỏe kết hôn

+ 02 Ảnh chụp chân dung cỡ 4×6 để dán Tờ khai đăng ký kết hôn (yêu cầu ảnh chụp thẳng, nghiêm trang, phông nền xanh hoặc trắng)

+ Bản sao trích lục hộ tịch về việc ly hôn hoặc hủy việc kết hôn (nếu trước đó đã kết hôn và ly hôn hoặc Bản sao trích lục chứng tử nếu người chồng/vợ trước đó đã chết).

Bước 2: Hoàn thiện hồ sơ kết hôn với người Hàn

Các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc cấp cho Công dân Hàn Quốc dùng để đăng ký kết hôn phải được công chứng tại Hàn Quốc sau đó Hợp pháp hóa lãnh sự tại Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội hoặc Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh rồi qua Cục Lãnh sự – Bộ ngoại giao Việt Nam tại Hà Nội hoặc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh xin dấu Hợp pháp hóa lãnh sự, dịch công chứng sang tiếng Việt.

3. Nộp hồ sơ đăng ký kết hôn Việt – Hàn tại Việt Nam

3.1 Nộp hồ sơ đăng ký kết hôn Việt – Hàn ở đâu?

Theo Luật Hộ tịch, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp Quận/huyện/thị xã/thành phố nơi công dân Việt Nam cư trú là cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận nhận hồ sơ đăng ký kết hôn.

3.2 Hình thức nộp hồ sơ:

Có hai hình thức nộp hồ sơ đăng ký kết hôn Việt – Hàn, như sau:

Cách 1: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận thủ tục Tư pháp thuộc Phòng Tư pháp – Ủy ban nhân dân cấp quận/huyện/thị xã/thành phố nơi công dân Việt Nam cư trú (bên nam hoặc bên nữ có thể trực tiếp nộp hồ sơ mà không cần có văn bản ủy quyền của bên còn lại).

Cách 2: Nộp trực tuyến trên website Cổng Dịch vụ công Quốc Gia

Ngoài hình thức nộp hồ sơ đăng ký kết hôn trực tiếp như đã nêu trên, các bạn có thể truy cập theo đường link: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.000806 để nộp hồ sơ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài bằng hình thức trực tuyến.

Lưu ý: Hiện nay, mới chỉ có một số địa phương cho phép nộp hồ sơ đăng ký kết hôn với người nước ngoài theo hình thức trực tuyến. Do đó nếu muốn nộp hồ sơ trực tuyến các bạn nhớ đăng nhập vào hệ thống Dịch vụ công Quốc gia và kiểm tra xem địa phương nơi các bạn dự kiến nộp hồ sơ đã áp dụng hình thức nộp hồ sơ đăng ký kết hôn nước ngoài trực tuyến hay chưa.

Mặt khác, đối với hình thức nộp hồ sơ đăng ký kết hôn trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Quốc Gia, khi đến nhận giấy đăng ký kết hôn các bên cần xuất trình bản gốc hoặc bản sao các giấy tờ đã khai trực tuyến.

4. Nhận giấy chứng nhận đăng ký kết hôn Việt Hàn

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận kết hôn, Phòng Tư pháp tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ. Việc trao, nhận Giấy chứng nhận kết hôn được thực hiện theo quy trình như sau:

+ Khi đăng ký kết hôn cả hai bên nam, nữ phải có mặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân.

+ Công chức làm công tác hộ tịch hỏi ý kiến hai bên nam, nữ, nếu các bên tự nguyện kết hôn thì ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch.

+ Hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

– Trường hợp một hoặc hai bên nam, nữ không thể có mặt để nhận Giấy chứng nhận kết hôn thì theo đề nghị bằng văn bản của họ, Phòng Tư pháp gia hạn thời gian trao Giấy chứng nhận kết hôn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận kết hôn. Hết 60 ngày mà hai bên nam, nữ không đến nhận Giấy chứng nhận kết hôn thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hủy Giấy chứng nhận kết hôn đã ký.

Lưu ý: Đối với hình thức nộp hồ sơ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài bằng hình thức trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Quốc Gia, khi đến nhận giấy đăng ký kết hôn các bên cần xuất trình bản gốc hoặc bản sao hợp lệ các giấy tờ đã khai và nộp trực tuyến.

Đánh giá bài viết này!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.