Hôn nhân và Gia đình, Luật sư và tư vấn viên, Tin tức

NGOẠI TÌNH DẪN TỚI LY HÔN CÓ ĐƯỢC CHIA TÀI SẢN?

NGOẠI TÌNH DẪN TỚI LY HÔN CÓ ĐƯỢC CHIA TÀI SẢN?

Hiện nay không quá khó để có thể bắt gặp những cặp vợ chồng vì ngoại tình mà dẫn đến ly hôn. Chế định ly hôn là chế định được pháp luật quy định cụ thể tại Luật Hôn nhân và gia đình. Nhưng liệu rằng, khi một người ngoại tình dẫn đến ly hôn thì họ có được chia tài sản chung của vợ chồng?

Theo quy định tại Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn được quy định như sau:

Điều 59. Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn

1. Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng, Tòa án giải quyết theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này.
Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận thì việc giải quyết tài sản khi ly hôn được áp dụng theo thỏa thuận đó; nếu thỏa thuận không đầy đủ, rõ ràng thì áp dụng quy định tương ứng tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này để giải quyết.

2. Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:
a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;
b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;
c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;
d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

3. Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.

4. Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật này.
Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

5. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

6. Tòa án nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp hướng dẫn Điều này.

Theo quy định tại Điều 59, tài sản chung sẽ được chia đôi nhưng có tính đến yếu tố lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng. Cụ thể, theo quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 7 Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP thì “lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng” là lỗi của vợ hoặc chồng vi phạm quyền, nghĩa vụ về nhân thân, tài sản của vợ chồng dẫn đến ly hôn. Trường hợp vợ hoặc chồng có hành vi không chung thủy thì khi giải quyết ly hôn Tòa án phải xem xét yếu tố lỗi của vợ hoặc chồng khi chia tài sản chung của vợ chồng để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người còn lại và con chưa thành niên (nếu có).

Như vậy, việc ngoại tình dẫn đến ly hôn thì người ngoại tình vẫn được chia tài sản chung của vợ chồng nhưng phải xem xét yếu tố lỗi của người đó để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người còn lại. Đây được xem là một bất lợi trong việc chia tài sản đối với người ngoại tình, vì họ sẽ được nhận phần tài sản có tỷ lệ ít hơn, nếu có căn cứ chứng minh việc họ có hành vi ngoại tình.

Trên đây là nội dung tư vấn về việc chia tài sản khi ngoại tình dẫn đến ly hôn của Luật Nguyên Phát. Nếu Quý khách hàng có thắc mắc, cần hỗ trợ pháp lý về lĩnh vực hôn nhân và gia đình xin vui lòng qua số điện thoại, email hoặc liên hệ trực tiếp tại Công ty để được hỗ trợ, thực hiện.
Trân trọng!

Đánh giá bài viết này!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.