Đất đai, Luật sư và tư vấn viên, Tin tức

Đã có Luật Đất đai 2024 mới nhất chưa?

Đã có Luật Đất đai 2024 mới nhất chưa?

Đã có Luật Đất đai 2024 mới nhất chưa? Luật Đất đai 2024 có hiệu lực khi nào là vướng mắc chung của nhiều người. Nội dung bài viết dưới đây sẽ giải đáp cho những câu hỏi này.

Câu hỏi: Tôi đọc được nhiều thông tin về sửa đổi, bổ sung liên quan đến Luật Đất đai cũ. Vậy hiện nay đã có Luật Đất đai 2024 chưa và Luật này sẽ có hiệu lực khi nào?

Đã có Luật Đất đai 2024 mới nhất chưa?

Ngày 18/1/2024, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với 432 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 87,63%).

Dự thảo Luật sau khi được tiếp thu, chỉnh lý bao gồm 16 chương và 260 điều.

Dự thảo Luật được thông qua cũng đã quán triệt theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, phù hợp với Hiến pháp, đồng thời còn đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật. 

Việc hoàn thiện các nội dung cụ thể và các vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau phù hợp với điều kiện thực tế của đất nước và thực hiện theo đúng quan điểm xác định tại Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. 

Như vậy, hiện nay Luật Đất đai 2024 đã được thông qua, tuy nhiên văn bản chính thức chưa được ban hành. Các nội dung sửa đổi, bổ sung được căn cứ dựa trên dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bản cuối cùng đưa ra trình Quốc hội thông qua.

Dự thảo Luật Đất đai 2024 đã được Quốc hội thông qua ngày 18/01/2024.

Khi nào Luật Đất đai 2024 mới nhất có hiệu lực?

Căn cứ theo nội dung dự thảo Luật Đất đai 2024 (trình Quốc hội ngày 18/01/2024, hiệu lực thi hành của Luật Đất đai 2024 được quy định như sau:

“Điều 252. Hiệu lực thi hành

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2025, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

2. Điều 190 và Điều 248 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2024.

3. Việc lập, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất được tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030.

Khoản 9 Điều 60 của Luật này có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết số 61/2022/QH15 hết hiệu lực thi hành.

4. Luật Đất đai số 45/2013/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 35/2018/QH14 (sau đây gọi là Luật số 45/2013/QH13) hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Bên cạnh đó, trước đây tại Nghị quyết 05/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 12 năm 2023, Chính phủ cho ý kiến về hiệu lực thi hành của Luật Đất đai 2024 như sau:

Về hiệu lực thi hành luật, thống nhất về dự kiến hiệu lực thi hành của Luật Đất đai (sửa đổi) từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 để đồng bộ với hiệu lực của Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6; đề xuất về hiệu lực sớm hơn đối với quy định về hoạt động lấn biển và quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lâm nghiệp.

Như vậy, Luật Đất đai 2024 dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2025, trừ Điều 190, Điều 248 Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 01/04/2024.

Một số nội dung nổi bật của Luật Đất đai sửa đổi

Cập nhật bảng giá đất hằng năm

Theo Luật Đất đai năm 2013 thì bảng giá đất được quy định 5 năm một lần và sẽ thực hiện điều chỉnh, bổ sung đối với trường hợp có biến động về giá đất thị trường.

Tuy nhiên, Luật Đất đai sửa đổi quy định ban hành bảng giá đất hằng năm bảo đảm bám sát diễn biến thực tế thị trường, đồng thời mở rộng phạm vi áp dụng bảng giá đất.

Bỏ khung giá đất

Bảng giá đất hiện nay được được quy định theo nguyên tắc đất thuộc loại đất nào thì áp dụng khung giá đất của loại đất đó và phải phù hợp với khung giá đất. 

Khoản 2 Điều 159 Luật Đất đai mới đã bỏ qua khung giá đất; bảng giá đất được xây dựng theo khu vực, vị trí. Khu vực có bản đồ địa chính số và cơ sở dữ liệu giá đất thì xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn.

Nới quy định cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ

Theo quy định tại Luật Đất đai (sửa đổi), đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ trước 1/7/2014 không có tranh chấp, không vi phạm pháp luật về đất đai sẽ được cấp sổ đỏ.

Luật Đất đai mới cũng đã chia các nhóm trường hợp được cấp sổ đỏ với đất không có giấy tờ gồm:

(1) Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trước ngày 18/12/1980, nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp.

(2) Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất từ ngày 18/12/1980 – trước ngày 15/10/1993, nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp.

(3) Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất từ ngày 15/10/1993 – trước ngày 1/7/2014, nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận là không có tranh chấp.

Tùy theo từng trường hợp, quy định cụ thể về việc cấp sổ đỏ được thực hiện khác nhau.

31 trường hợp Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án phát triển kinh tế – xã hội

Luật Đất đai (sửa đổi) mới quy định Nhà nước thu hồi đất trong trường hợp thật cần thiết để thực hiện dự án phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Luật Đất đai mới cũng đã liệt kê 31 trường hợp cụ thể Nhà nước thu hồi đất.

Theo đó, Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án xây dựng công trình giao thông; công trình thủy lợi; công trình cấp nước, thoát nước; công trình xử lý chất thải; xây dựng chợ dân sinh, chợ đầu mối; công trình tín ngưỡng – tôn giáo; xây dựng khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng;…

HĐND cấp tỉnh được quyết định chuyển mục đích sử dụng đất

Luật Đất đai (sửa đổi) quy định cụ thể các trường hợp giao đất không thông qua đấu giá, đấu thầu và các trường hợp phải thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

Điều 124, luật liệt kê 07 trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất và giao Chính phủ quy định chi tiết điều này.

Bên cạnh đó, Luật cũng quy định cụ thể điều kiện, thẩm quyền cho HĐND cấp tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, trong đó phân cấp toàn bộ thẩm quyền chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên.

Trên đây là thông tin giải đáp cho câu hỏi đã có Luật Đất đai 2024 mới nhất chưa? Nếu còn thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ  1900.633.390 để được hỗ trợ, giải đáp sớm nhất.

5/5 - (13 votes)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.