Doanh nghiệp, Luật sư và tư vấn viên, Tin tức, Tư vấn đầu tư, Tư vấn Thuế

Cổ tức là gì? Cổ tức được chi trả như thế nào?

Cổ tức là gì? Cổ tức được chi trả như thế nào?

  • Cổ tức là gì? 

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính.

  • Các hình thức chi trả cổ tức

Có đa dạng các hình thức chi trả cổ tức bạn có thể cân nhắc dưới đây

  • Trả cổ tức bằng tiền mặt

Mọi khoản thanh toán bằng tiền mặt phải được thực hiện bằng Đồng Việt Nam và có thể được thanh toán bằng séc, chuyển khoản ngân hàng hoặc chuyển khoản qua bưu điện đến địa chỉ liên lạc hoặc nơi cư trú của cổ đông.

Nếu bạn lựa chọn hình thức chuyển khoản, hãy chọn một ngân hàng số tiện lợi, phù hợp với nhu cầu của bản thân. 

 Thanh toán cổ tức bằng cổ phần

Trường hợp cần giữ lại lợi nhuận để đầu tư phát triển thì có thể sử dụng cổ phiếu được quyền hoặc cổ phiếu quỹ (nếu có) để trả cổ tức. Với hình thức chi trả này, cổ tức trên mỗi cổ phiếu sẽ bằng cổ phiếu chứ không phải bằng tiền.

Lưu ý: Đối với trường hợp trả cổ tức bằng cổ phiếu, công ty phải tuân thủ thủ tục chào bán cổ phiếu quy định tại Điều 123, 124 và 125 Luật Doanh Nghiệp 2020 đối với tổng mệnh giá cổ phần dùng để trả cổ tức.

  •  Thanh toán cổ tức bằng tài sản khác

Hình thức này có phần ít phổ biến hơn hai hình thức trên, tuy nhiên tùy vào Điều lệ của mỗi doanh nghiệp mà có thêm hình thức chi trả cổ tức này.

  • Cách thức chi trả cổ tức

Cổ tức bắt buộc phải được thanh toán đầy đủ trong vòng chậm nhất là sáu tháng sau khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Ít nhất 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức, Hội đồng quản trị sẽ lập danh sách cổ đông đủ điều kiện và xác định số tiền, thời hạn và hình thức trả cho mỗi cổ phần. Thông báo trả cổ tức phải được gửi bằng phương tiện bảo đảm cho cổ đông theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày trả cổ tức. Thông báo cần phải có đầy đủ những nội dung sau:

a) Tên công ty và địa chỉ trụ sở chính của công ty;

b) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân;

c) Tên và mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức;

d) Số lượng cổ phần từng loại của cổ đông; mức cổ tức đối với từng cổ phần và tổng số cổ tức mà cổ đông đó được nhận;

đ) Thời điểm và phương thức trả cổ tức;

e) Chữ ký và đầy đủ họ tên của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công ty.

THÔNG TIN LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Địa chỉ trụ sở: Tầng 4 Tòa nhà Tasco Building, Số 21A ngõ 158 Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Chi nhánh HCM: Số 68/1 ngõ 496 Dương Quảng Hàm, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.

Email: luatnguyenphat107@gmail.com

Điện thoại: 1900 633 390

Giờ làm việc: Thứ 2 đến thứ 7 – 8:00 sáng đến 5:30 chiều

Website: luatnguyenphat.vn

Đánh giá bài viết này!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.