Dịch vụ khác, Hôn nhân và Gia đình, Luật sư và tư vấn viên, Tin tức, Tin tức Nguyên Phát, Tin tức pháp luật

Các trường hợp được miễn giảm thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhường quyền sử dụng đất.

Các trường hợp được miễn giảm thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhường quyền sử dụng đất.

Hiện này việc mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất đang diễn ra rất phổ biến . Đi kèm với đó là nhưng khó khăn trong việc bàn giao giấy tờ cũng như là đóng thuế. Và không phải ai cũng như không phải trường hợp nào cũng sẽ phải đóng thuế khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Để hiểu rõ hơn về việc miễn giảm thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất và biết được mình có trong trường hợp miễn giảm hay không thì chúng tôi sẽ là người giúp bạn.

Hiện này việc mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất đang diễn ra rất phổ biến . Đi kèm với đó là nhưng khó khăn trong việc bàn giao giấy tờ cũng như là đóng thuế. Và không phải ai cũng như không phải trường hợp nào cũng sẽ phải đóng thuế khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Để hiểu rõ hơn về việc miễn giảm thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất và biết được mình có trong trường hợp miễn giảm hay không thì chúng tôi sẽ là người giúp bạn.

Thuế thu nhập cá nhân (Personal income tax) là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp trong một phần tiền lương, hoặc từ các nguồn thu khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã được giảm trừ. Thuế nắm một vai trò quan trọng không chỉ với ngân sách nhà nước mà còn góp phần thực hiện công bằng xã hội. Việc đóng thuế là nghĩa vụ của mỗi người dân.

Trong giao dịch mua bán đất đai, ngoài việc thực hiện ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ thanh toán thì người bán đất phải chịu thêm nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân đối với giao dịch mua bán đất.

Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất là thu nhập chịu thuế theo quy định tại (điểm a khoản 5 Điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007, sửa đổi bổ sung 2012).

Việc miễn thuế thu nhập cá nhân khi mua bán nhà đất được áp dụng đối với một số trường hợp nhất định theo luật định. Căn cứ theo điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007, sửa đổi bổ sung 2012. Việc miễn giảm thuế thu nhập cá nhân ở một số trường hợp nhất định cụ thể là trong giao dịch mua bán nhà đất.

Trường hợp giao dịch mua bán nhà đất được thực hiện giữa những người có cùng quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng.

Trường hợp giao dịch mua bán nhà đất được thực hiện giữa những người có cùng quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng.

Trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất duy nhất. Trong trường hợp này, cá nhân phải đáp ứng các điều kiện:

  • Tại thời điểm chuyển nhượng, cá nhân chỉ có quyền sở hữu, quyền sử dụng một nhà ở hoặc một thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó)
  • Thời gian cá nhân có quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày. Thời gian này căn cứ theo ngày cấp được ghi trên giấy chứng nhận.
  • Nhà ở, quyền sử dụng đất ở được chuyển nhượng toàn bộ
  • Việc xác định được căn cứ vào giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất ở.
  • Cá nhân có trách nhiệm kê khai thuế và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của việc kê khai. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền phát hiện kê khai sai thì không được miễn thuế và bị xử lý theo quy định của pháp luật.
5/5 - (1 vote)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.