Luật sư và tư vấn viên, Đất đai, Hôn nhân và Gia đình

BỐ MẸ TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO CON THÌ CÓ ƯU ĐIỂM, HẠN CHẾ GÌ ?

BỐ MẸ TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO CON THÌ CÓ ƯU ĐIỂM, HẠN CHẾ GÌ ?

Tặng cho quyền sử dụng đất là một dạng cụ thể của tặng cho tài sản, đó là việc người sử dụng đất chuyển giao quyền sử dụng đất của mình cho người khác khi mình còn sống mà không yêu cầu đền bù, còn bên được tặng cho đồng ý nhận theo sự thỏa thuận.

Ưu điểm

Thứ nhất, Quyền sử dụng đất là tài sản riêng của cha, mẹ hoặc tài sản chung của cha mẹ thì cha mẹ có quyền tặng cho quyền sử dụng đất của mình cho bất kỳ người con nào mà không bị pháp luật cấm hay hạn chế quyền.

Thứ hai, Có quyền lập hợp đồng tặng cho nhà đất có điều kiện. Tức là, bên tặng cho có thể yêu cầu bên được tặng cho thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ trước hoặc sau khi tặng cho theo quy định của pháp luật. Như vậy, khi lập hợp đồng tặng cho con quyền sử dụng đất có điều kiện tặng cho (thì khi người con) và chỉ cần người con không thực hiện đúng (theo điều kiện trong hợp đồng) thì cha, mẹ có thể hủy hợp đồng tặng cho và tặng cho quyền sử dụng đất cho người khác.

Thứ ba, So với thừa kế, nhất là thừa kế theo pháp luật thì tặng cho nhà đất ít xảy ra tranh chấp giữa những người con hơn vì quyền tặng cho ai, diện tích bao nhiêu, khi nào tặng cho,… đều do cha mẹ quyết định. Có thể hoàn thành và thực hiện luôn trong khoảng thời gian ngắn, và con có thể nhận được tài sản tặng cho khi cha mẹ còn sống.

Thứ tư, Được miễn thuế thu nhập cá nhân bằng 2% giá trị chuyển nhượng và lệ phí trước bạ 0,5% giá trị chuyển nhượng.

Hạn chế

Khi so sánh với thủ tục thừa kế theo pháp luật có thể là nguyên nhân gây ra mâu thuẫn giữa những người con nếu không được chia đều về quyền và lợi ích. Điều này khá dễ hiểu vì trong nhiều gia đình cha mẹ sẽ ưu tiên một hoặc một số người con hơn những người còn lại.

Đánh giá bài viết này!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.