Dịch vụ khác, Luật sư và tư vấn viên

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH RƯỢU

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH RƯỢU

1. CÁC LOẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH RƯỢU CẦN BIẾT

Theo quy định tại Chương II, Mục 1 của Nghị định số 105/2017/NĐ-CP, tại Việt Nam có các loại giấy phép kinh doanh rượu được cấp phép sau.

– Giấy phép phân phối rượu

– Giấy phép bán buôn rượu

– Giấy phép bán lẻ rượu

– Giấy đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ

– Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

– Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

2. THẨM QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH RƯỢU

Các loại giấy phép kinh doanh rượu được cấp phép bởi các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Nghị định 105/2017/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi nghị định 17/2020/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

– Giấy phép phân phối rượu: Bộ Công Thương.

– Giấy phép kinh doanh bán buôn rượu: Được cấp phép bởi Sở Công Thương.

– Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu: Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

– Giấy phép kinh doanh sản xuất rượu công nghiệp:

+ Quy mô từ 03 triệu lít/năm trở lên: Bộ Công Thương.

+ Quy mô dưới 03 triệu lít/năm: Sở Công Thương.

Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh: Được cấp phép bởi Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3. THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH RƯỢU

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh rượu gồm có các bước sau:

(1) Đơn vị xin cấp phép nộp 01 bộ hồ sơ như trên trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.

(2) Thủ tục cấp phép đối với Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, Giấy phép phân phối rượu và Giấy phép bán buôn rượu:

– Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho đơn vị trong thời hạn 15 ngày làm việc. Trường hợp cơ quan thẩm quyền từ chối cấp phép phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

– Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

– Tuy nhiên theo thực tế, thời hạn cấp giấy phép kinh doanh rượu có thể dài hơn tuỳ theo từng trường hợp.

(3) Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho đơn vị trong thời hạn 15 ngày làm việc. Trường hợp cơ quan thẩm quyền từ chối cấp phép phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

(4) Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Lưu ý: Tuy nhiên theo thực tế, thời hạn cấp giấy phép kinh doanh rượu rơi vào khoảng 15 đến 20 ngày làm việc (trong trường hợp đủ hồ sơ, điều kiện xin cấp các loại giấy phép)

(5) Thủ tục cấp phép đối với Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép bán lẻ rượu

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho đơn vị xin cấp phép. Trong trường hợp từ chối cấp phép cần phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

– Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu đơn vị xin cấp phép bổ sung.

Trên đây là bài viết của LUẬT NGUYÊN PHÁT về THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH RƯỢU. Nếu bạn có khúc mắc và cần hỗ trợ tư vấn về các vấn đề liên quan vui lòng liên hệ ngay với LUẬT NGUYÊN PHÁT qua HOTLINE: 1900 633 390

Đánh giá bài viết này!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.