Dịch vụ khác, Doanh nghiệp, Hôn nhân và Gia đình, Luật sư và tư vấn viên, Sở hữu trí tuệ, Tin tức, Tin tức Nguyên Phát, Tin tức pháp luật, Tin tức và Sự kiện

QUY ĐỊNH VỀ GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN THỰC PHẨM

QUY ĐỊNH VỀ GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN THỰC PHẨM

1. GIẤY CHỨNG NHẬN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM LÀ GÌ?

Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm tên đầy đủ là giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây là giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống đáp ứng các yêu cầu, điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.

Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm (giấy chứng nhận VSATTP) còn được mọi người gọi tắt với các tên khác như: giấy phép an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hay giấy vệ sinh an toàn thực phẩm…

2. CÓ BẮT BUỘC PHẢI XIN GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN THỰC PHẨM?

Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm là điều kiện bắt buộc đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Do đó, sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì hộ kinh doanh, doanh nghiệp và các đơn vị phụ thuộc đăng ký ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống bắt buộc phải làm thủ tục xin giấy phép an toàn thực phẩm.

Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm không chỉ là căn cứ pháp lý để cơ sở kinh doanh thực phẩm chứng minh sản phẩm của mình an toàn, không ảnh hưởng sức khỏe khách hàng mà còn là công cụ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm soát và quản lý về an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm còn là điều kiện bắt buộc để doanh nghiệp thực hiện thủ tục công bố sản phẩm, làm hồ sơ xin giấy phép bán buôn rượu hoặc mở siêu thị mini…

3. ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Cơ sở, doanh nghiệp, hộ kinh doanh sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống được cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm khi đáp ứng đủ 2 điều kiện sau:

 1. Có đăng ký mã ngành kinh doanh thực phẩm trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 2. Đáp ứng đầy đủ các điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm phù hợp với loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

4. QUY ĐỊNH VỀ MỨC XỬ PHẠT KHÔNG CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN THỰC PHẨM

Tùy vào mức độ vi phạm mà cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm không có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm có thể bị xử phạt hành chính từ 20.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng. Cụ thể như sau:

➨ Mức 1: Phạt từ 20.000.000 đồng – 30.000.000 đồng nếu vi phạm 1 trong 2 lỗi sau:

 • Kinh doanh dịch vụ ăn uống nhưng không có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm;
 • Có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm nhưng giấy phép đã hết hiệu lực (trừ các trường hợp không phải xin giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm).

➨ Mức 2: Phạt từ 30.000.000 đồng – 40.000.000 đồng nếu vi phạm 1 trong 2 lỗi sau:

 • Sản xuất, kinh doanh thực phẩm mà không có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm;
 • Có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm nhưng giấy phép đã hết hiệu lực (trừ các trường hợp không phải xin giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm).

➨ Mức 3: Phạt từ 40.000.000 đồng – 60.000.000 đồng nếu vi phạm 1 trong 2 lỗi sau:

 • Sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhưng không có giấy chứng nhận GMP hoặc giấy chứng nhận GMP đã hết hiệu lực (ngoại trừ trường sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên dây chuyền sản xuất thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu hoặc trường hợp khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế);
 • Buôn bán, lưu thông sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước đã được cấp giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP hoặc giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm trước ngày 01/07/2019 mà không thực hiện bổ sung giấy chứng nhận GMP trước khi sản xuất.

Sau khi bị xử phạt hành chính, các cơ sở vi phạm lỗi ở mức 2 hoặc mức 3 sẽ bị yêu cầu thu hồi thực phẩm đã sản xuất và phân phối ra thị trường đồng thời bị buộc thay đổi mục đích sử dụng hoặc tái chế hoặc buộc tiêu hủy thực phẩm vi phạm.

5. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ GIẤY PHÁP VỆ SINH AN TÒA THỰC PHẨM BAO GỒM:

– Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP;

– Bản sao công chứng giấy phép đăng ký kinh doanh;

– Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ bảo đảm điều kiện VSATTP, bao gồm:

+ Bản vẽ sơ đồ mặt bằng cơ sở sản xuất, kinh doanh và các khu vực xung quanh;

+ Bản mô tả quy trình chế biến (quy trình công nghệ) cho nhóm sản phẩm hoặc mỗi sản phẩm đặc thù;

– Bản cam kết đảm bảo giấy phép VSATTP đối với nguyên liệu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ sở sản xuất và kinh doanh;

– Bản sao công chứng giấy chứng nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh;

– Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức VSATTP của từng cá nhân tham gia sản xuất kinh doanh thực phẩm trong cơ sở;

– Giấy chứng nhận tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm;

– Đối với cơ sở đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng VSATTP theo HACCP, trong hồ sơ có bản sao công chứng giấy chứng nhận HACCP.

6. THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

Bước 1: Nộp hồ sơ

Chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền nộp 01 bộ hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền. Hồ sơ gồm có:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP (Theo mẫu).
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • 01 bản thuyết minh về cơ sở vật chất (bản vẽ sơ đồ mặt bằng sản xuất kinh doanh; mô tả quy trình chế biến thực phẩm), trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định
 • Giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kimh doanh thực phẩm do sở y tế cấp huyện trở lên cấp
 • Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm.

Bước 2: Thẩm định hồ sơ

Trong thời gian 05-10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc cần sửa đổi, bổ sung.

Bước 3: Thẩm định cơ sở

Sau khi xem xét hồ sơ nếu thấy hồ sơ hợp lệ; cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm tiến hành hoạt động thẩm định cơ sở trong vòng 15 ngày làm việc.

Bước 4: Cấp giấy chứng nhận

Sau quá trình kiểm tra hồ sơ pháp lý và thẩm định trực tiếp tại cơ sở.

Trường hợp cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm .

Trường hợp cơ sở chưa đủ điều kiện an toàn thực phẩm; biên bản thẩm định ghi rõ phải chờ hoàn thiện phải ghi rõ nội dung và thời gian hoàn thiện nhưng không quá 60 ngày. Sau khi cơ sở báo cáo hoàn thiện; đoàn thẩm định sẽ tiến hành thẩm định lại các nội dung chưa đạt.

Nếu cơ sở không đạt yêu cầu về điều kiện an toàn thực phẩm; cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý địa phương để giám sát; và yêu cầu cơ sở không được tiếp tục hoạt động cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận.

7. PHÍ XIN GIẤY PHÉP VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Căn cứ theo thông tư số số 149/2013/TT-BTC đã được ban hành ngày 29/10/2013.

Lệ phí cấp giấy phép an toàn thực phẩm

 • Lệ phí cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP lần đầu: 150.000 đồng/lần
 • Lệ phí cấp lại (gia hạn) cho cơ sở: 150.000 đồng/lần
 • Lệ phí cấp giấy xác nhận tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm: 30.000 đồng/chứng chỉ
 • Ngoài ra cơ sở còn cần nộp phí thẩm định cơ sở, phí thẩm xét hồ sơ, phí kiểm tra định kỳ,….trong và sau khi xin cấp giấy chứng nhận vệ sinh ATTP

Phí thẩm xét hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm

 • Mức phí là 500.000 đồng/lần và được áp dụng với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống đáp ứng đủ các điều kiện liên quan tới giấy phép vệ sinh ATTP.

Phí thẩm định cơ sở xin cấp giấy chứng nhận ATTP

 • Đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ: 1 triệu đồng/lần/cơ sở
 • Đối với cơ sở sản xuất thực phẩm doanh thu ≤ 100 triệu đồng/tháng: 2 triệu đồng/lần/cơ sở
 • Đối với cơ sở sản xuất thực phẩm doanh thu > 100 triệu đồng /tháng: 3 triệu đồng/lần/cơ sở
 • Đối với cửa hàng bán lẻ thực phẩm: 500.000 đồng/lần/cơ sở
 • Đối với đại lý, cửa hàng bán buôn thực phẩm: 1 triệu đồng/lần/cơ sở
 • Đối với cơ sở chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn dưới 200 suất ăn; cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố có vị trí cố định: 500.000 đồng/lần/cơ sở
 • Đối với cơ sở chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn từ 200 suất ăn đến 500 suất ăn: 600.000 đồng/lần/cơ sở
 • Đối với cơ sở chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn từ 500 suất ăn trở lên: 700.000 đồng/lần/cơ sở

Phí kiểm tra cơ sở đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm định kỳ

 • Cơ sở sản xuất nhỏ lẻ: 500.000 đồng/lần/cơ sở
 • Cơ sở sản xuất thực phẩm doanh thu ≤ 100 triệu đồng/tháng: 1 triệu đồng/lần/cơ sở
 • Cơ sở sản xuất thực phẩm doanh thu > 100 triệu đồng/tháng trở lên: 1,5 triệu đồng/lần/cơ sở
 • Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống: 500.000 đồng/lần/cơ sở.

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nguyên Phát về giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Nếu bạn có nhu cầu xin giấy phép VSATTP cho nhà hàng, khách sạn, công ty hay xưởng sản xuất thực phẩm có thể tham khảo ngay dịch vụ của Luật Nguyên Phát.

5/5 - (3 votes)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.