Luật sư và tư vấn viên

Nguyễn Văn Triển

z4977006158122_cf5947f56f83b7835a0a9cfc39493e5f

Nguyễn Văn Triển

Chuyên gia tư vấn

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

  • Tư vấn doanh nghiệp
  • Tư vấn dân sự, hôn nhân gia đình, đất đai, doanh nghiệp.
  • Đại diện theo uỷ quyền

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  • Cử nhân Luật
  • Đào tạo nghiệp vụ Luật sư tại Học viện Tư pháp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.