Luật sư và tư vấn viên

Lê Thị Bình Tiên

z3665897143224_24bdd6d0fc60f41aed998cc2929a16aa

Lê Thị Bình Tiên

Chuyên gia tư vấn

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

  • Tư vấn doanh nghiệp
  • Tư vấn đầu tư
  • Tư vấn dân sự, hôn nhân gia đình
  • Đại diện theo uỷ quyền

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  • Cử nhân, Thạc sỹ Luật Kinh tế - Đại Học Luật Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.