Luật sư và tư vấn viên

Lê Nguyên Tuấn Anh

ảnh Tuấn Anh

Lê Nguyên Tuấn Anh

Tổng Giám Đốc

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

  • Tư vấn doanh nghiệp, đầu tư, dân sự
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp, đại diện tố tụng trong các vụ án dân sự tại Tòa án, Trọng tài

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  • Cử nhân Luật Đại Học Luật Hà Nội
  • Đào tạo nghiệp vụ Luật sư tại Học viện Tư pháp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.