Hôn nhân và Gia đình

Hướng dẫn thủ tục đăng ký lại khai sinh năm 2024?

Hướng dẫn thủ tục đăng ký lại khai sinh năm 2024?

Chào luật sư, gia đình tôi vừa chuyển nhà, trong quá trình chuyển nhà do quá nhiều đồ đạc mà tôi bị thất lạc mất giấy khai sinh. Luật sư cho tôi khỏi có Đăng ký lại khai sinh được không? Nếu được thì cần làm những hồ sơ, thủ tục gì? Rất mong nhận được tư vấn của Luật sư

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Luật Nguyên Phát mời bạn tham khảo bài viết dưới đây để hiểu hiểu rõ hơn nhé.

Căn cứ pháp lý

 • Luật hộ tịch năm 2014
 • Nghị định 123/2015/NĐ-CP
 • Thông tư 04/2020/TT-BTP

Quy định về đăng ký lại khai sinh

Pháp luật hiện hành chưa có bất kỳ quy định nào về việc thực hiện thủ tục cấp lại bản chính Giấy khai sinh mà khi bị mất giấy khai sinh thì tùy vào từng  trường hợp; người bị mất Giấy khai sinh có thể xin cấp bản sao trích lục hộ tịch hoặc đăng ký lại việc khai sinh.

Trường hợp 1: Khi mất Giấy khai sinh nhưng vẫn còn thông tin trong Sổ hộ tịch.

Nếu bạn rơi vào trường hợp mất Giấy khai sinh những vẫn còn thông tin trong Sổ hộ tịch thì bạn cần làm thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch về việc đăng ký khai sinh. Bạn không thuộc trường hợp được làm lại giấy khai sinh bị mất. Bạn sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp bản sao trích lục Giấy khai sinh. Và bản sao Trích lục giấy khai sinh có giá trị thay cho bản chính trong các giao dịch.

Trường hợp 2: Đăng ký lại khai sinh

Nếu bạn rơi vào trường hợp đã đăng ký khai sinh trước ngày 01/01/2016 và Sổ hộ tịch và bản chính Giấy khai sinh đều bị mất. Thì bạn có thể làm thủ tục đăng ký lại khai sinh.

Đăng ký lại khai sinh cần giấy tờ gì?

Đăng ký lại khai sinh cần giấy tờ sau:

 • Tờ khai đăng ký lại khai sinh theo mẫu, trong đó có cam đoan của người yêu cầu về việc đã nộp đủ các giấy tờ hiện có
 • Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác trong đó có thông tin liên quan đến nội dung khai sinh, gồm:
 • Bản sao Giấy khai sinh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hợp lệ (bản sao được chứng thực từ bản chính, bản sao được cấp từ Sổ đăng ký khai sinh); Bản chính hoặc bản sao giấy tờ có giá trị thay thế Giấy khai sinh được cấp trước năm 1945 ở miền Bắc và trước năm 1975 ở miền Nam.
 • Trường hợp người yêu cầu không có giấy tờ nêu trên thì phải nộp bản sao giấy tờ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hợp lệ như: Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu; Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú, giấy tờ chứng minh về nơi cư trú; Bằng tốt nghiệp, Giấy chứng nhận, Chứng chỉ, Học bạ, hồ sơ học tập do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận; giấy tờ khác có thông tin về họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh của cá nhân.
  Người yêu cầu đăng ký khai sinh có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao các giấy tờ nêu trên (nếu có) và phải cam đoan đã nộp đủ các giấy tờ mình có; chịu trách nhiệm, hệ quả của việc cam đoan không đúng sự thật.
 • Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh là cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì phải có văn bản xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về việc những nội dung khai sinh của người đó gồm họ, chữ đệm, tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha – con, mẹ – con phù hợp với hồ sơ do cơ quan, đơn vị đang quản lý.
 • Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện việc đăng ký lại khai sinh. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực.

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

Khi có mong muốn xin đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài sẽ phải chuẩn bị bộ hồ sơ gồm:

 • Tờ khai theo mẫu quy định. Trong đó có cam đoan của người yêu cầu về việc đã đăng ký khai sinh nhưng người đó không lưu giữ được bản chính Giấy khai sinh;
 •  Bản sao toàn bộ hồ sơ; giấy tờ của người yêu cầu; hồ sơ; giấy tờ; tài liệu khác trong đó có các thông tin liên quan đến nội dung khai sinh của người đó.

Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

Bước 1. Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ với đầy đủ các giấy tờ như trên

Bước 2. Sau đó gửi đến cơ quan có thẩm quyền ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có trụ sở hiện nay của Sở Tư pháp thực hiện.

Bước 3. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ:

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc; kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ; công chức tư pháp – hộ tịch kiểm tra; xác minh hồ sơ. Nếu việc đăng ký lại khai sinh là đúng theo quy định của pháp luật thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung khai sinh vào Sổ hộ tịch; cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lấy Số định danh cá nhân. Công chức tư pháp – hộ tịch và người đi đăng ký khai sinh cùng ký tên vào Sổ hộ tịch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy khai sinh cho người được đăng ký khai sinh.
 • Trường hợp cần xác minh tại ủy ban nhân dân trước đây khai sinh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc; kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị; Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký khai sinh trước đây tiến hành kiểm tra; xác minh; trả lời bằng văn bản về việc còn lưu giữ; không lưu giữ được sổ hộ tịch.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc; kể từ ngày nhận được kết quả xác minh về việc không còn lưu giữ được sổ hộ tịch tại nơi đã đăng ký khai sinh. Nếu thấy hồ sơ đầy đủ; chính xác; đúng quy định pháp luật công chức tư pháp – hộ tịch thực hiện việc đăng ký lại khai sinh.

Đăng ký lại khai sinh cho đảng viên

Trình tự, thủ tục đăng ký lại khai sinh cho Đảng viên như sau:

Trình tự thủ tục đăng ký lại khai sinh cho Đảng viên được quy định tại điều 26 nghị định 123/2015, cần nộp bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ tài liệu làm cơ sở đăng ký lại khai sinh bao gồm:

 • Bản sao giấy khai sinh (nếu còn) do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (bản sao được công chứng, chứng thực hợp lệ, bản sao giấy khai sinh được cấp từ (Sổ đăng ký khai sinh).
 • Bản gốc hoặc bản sao giấy tờ có giá trị thay thế giấy khai sinh được cấp trước năm 1945 ở miền Bắc và trước năm 1975 ở miền Nam.
 • Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh không còn giấy tờ quy định tại các mục nêu trên thì giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp hợp lệ sau đây là cơ sở để xác định nội dung đăng ký lại khai sinh:
 • Giấy chứng minh, Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
 • Sổ hộ khẩu, Sổ đăng ký thường trú, giấy tờ chứng minh về nơi cư trú;
 • Bằng tốt nghiệp, Giấy chứng nhận, Học bạ, Chứng chỉ, Hồ sơ học bạ do cơ quan đào tạo, quản lý giáo dục có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận;
 • Giấy tờ khác có thông tin về họ, chữ đệm, tên, ngày,tháng, năm sinh của cá nhân người yêu cầu đăng ký lại khai sinh;
 • Giấy tờ chứng minh, xác minh quan hệ cha con, mẹ con;
 • Bản sao giấy khai sinh cũ nếu có.

Trường hợp người yêu cầu không có bản sao Giấy khai sinh nhưng hồ sơ, giấy tờ cá nhân có sự thống nhất về nội dung khai sinh thì được đăng ký lại theo nội dung đó. Trường hợp hồ sơ, giấy tờ không thống nhất về nội dung đăng ký khai sinh thì nội dung đăng ký khai sinh được xác định theo hồ sơ, giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, chính thức lần đầu.

Riêng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì nội dung khai sinh có thêm nội dung sau: Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh là cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì ngoài các giấy tờ theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này phải có văn bản xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về việc những nội dung khai sinh của người đó gồm họ, chữ đệm, tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha – con, mẹ – con phù hợp với hồ sơ do cơ quan, đơn vị đang quản lý(theo điểm c khoản 1 điều 26 nghị định 123/2015)

Đăng ký lại khai sinh cho con nuôi

Để đăng ký lại khai sinh cho con nuôi

Bước 1. Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ với đầy đủ các giấy tờ như đã trình bày ở trên trên

Bước 2. Sau đó nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền

Bước 3. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ:

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc; kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ; công chức tư pháp – hộ tịch kiểm tra; xác minh hồ sơ. Nếu việc đăng ký lại khai sinh là đúng theo quy định của pháp luật thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung khai sinh vào Sổ hộ tịch; cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lấy Số định danh cá nhân. Công chức tư pháp – hộ tịch và người đi đăng ký khai sinh cùng ký tên vào Sổ hộ tịch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy khai sinh cho người được đăng ký khai sinh.
 • Trường hợp cần xác minh tại ủy ban nhân dân trước đây khai sinh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc; kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị; Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký khai sinh trước đây tiến hành kiểm tra; xác minh; trả lời bằng văn bản về việc còn lưu giữ; không lưu giữ được sổ hộ tịch.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc; kể từ ngày nhận được kết quả xác minh về việc không còn lưu giữ được sổ hộ tịch tại nơi đã đăng ký khai sinh. Nếu thấy hồ sơ đầy đủ; chính xác; đúng quy định pháp luật công chức tư pháp – hộ tịch thực hiện việc đăng ký lại khai sinh.

Đăng ký làm lại giấy khai sinh online có được không?

Hiện nay chưa có quy định về việc cấp lại giấy khai sinh online do đó cá nhân vẫn cần tiến hành thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đăng ký lại khai sinh
Đăng ký lại giấy khai sinh

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Thủ tục đăng ký lại khai sinh như sau

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

 Hồ sơ đăng ký lại khai sinh gồm các giấy tờ sau đây:

 • Tờ khai theo mẫu quy định, trong đó có cam đoan của người yêu cầu về việc đã đăng ký khai sinh nhưng người đó không lưu giữ được bản chính Giấy khai sinh;
 • Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác trong đó có các thông tin liên quan đến nội dung khai sinh của người đó;
 • Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh là cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì ngoài các giấy tờ theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này phải có văn bản xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về việc những nội dung khai sinh của người đó gồm họ, chữ đệm, tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha – con, mẹ – con phù hợp với hồ sơ do cơ quan, đơn vị đang quản lý.

Bước 2: Nộp hồ sơ và chờ cơ quan có thẩm quyền xác minh hồ sơ

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp – hộ tịch kiểm tra, xác minh hồ sơ. Nếu việc đăng ký lại khai sinh là đúng theo quy định của pháp luật thì công chức tư pháp – hộ tịch thực hiện đăng ký lại khai sinh như trình tự quy định tại Khoản 2 Điều 16 của Luật Hộ tịch.

Nếu việc đăng ký lại khai sinh được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là nơi đã đăng ký khai sinh trước đây thì công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân nơi đăng ký khai sinh trước đây kiểm tra, xác minh về việc lưu giữ sổ hộ tịch tại địa phương.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký khai sinh trước đây tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản về việc còn lưu giữ hoặc không lưu giữ được sổ hộ tịch.

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền đăng ký lại khai sinh

 Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả xác minh về việc không còn lưu giữ được sổ hộ tịch tại nơi đã đăng ký khai sinh, nếu thấy hồ sơ đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật công chức tư pháp – hộ tịch thực hiện việc đăng ký lại khai sinh như quy định tại Khoản 2 Điều 16 của Luật Hộ tịch.

Trường hợp người yêu cầu có bản sao Giấy khai sinh trước đây được cấp hợp lệ thì nội dung đăng ký khai sinh được ghi theo nội dung bản sao Giấy khai sinh; phần khai về cha, mẹ được ghi theo thời điểm đăng ký lại khai sinh.

Nếu như người yêu cầu không có giấy khai sinh bản sao như hồ sơ hoặc giấy tờ cá nhân đồng nhất với thông tin khai sinh, thì có thể đăng ký theo nội dung đó. Trường hợp hồ sơ và giấy tờ không đồng nhất về nội dung khai sinh thì nội dung khai sinh sẽ xác nhận theo hồ sơ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp đầu tiên, với những cá bộ công chức, người làm việc trong quân đội thì nội dung khai sinh sẽ xác nhận theo văn bản của Thủ trường cơ quan làm việc tại Điểm c Khoản 1 quy định.

Tờ khai đăng ký lại khai sinh

Tờ khai đăng ký lại khai sinh là biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP. Mẫu tờ khai đăng ký lại khai sinh được sử dụng trong trường hợp bạn bị mất giấy khai sinh hoặc muốn làm thủ tục đăng ký lại khai sinh trong trường hợp nhận con nuôi hoặc cha mẹ nuôi. Mời bạn cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Hồ sơ đăng ký lại khai sinh

Hồ sơ đăng ký lại khai sinh gồm các giấy tờ sau đây:

 • Tờ khai theo mẫu quy định, trong đó có cam đoan của người yêu cầu về việc đã đăng ký khai sinh nhưng người đó không lưu giữ được bản chính Giấy khai sinh;
 • Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác trong đó có các thông tin liên quan đến nội dung khai sinh của người đó;
 • Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh là cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì ngoài các giấy tờ theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này phải có văn bản xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về việc những nội dung khai sinh của người đó gồm họ, chữ đệm, tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha – con, mẹ – con phù hợp với hồ sơ do cơ quan, đơn vị đang quản lý.

Mẫu tờ khai đăng ký lại khai sinh

Cách viết giấy cam đoan đăng ký lại khai sinh

Giấy cam đoan làm lại giấy khai sinh là mẫu văn bản, mẫu tờ khi được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để khai về việc cam đoan rằng muốn đăng ký lại giấy khai sinh.

Tải xuống mẫu giấy cam đoan đăng ký lại khai sinh

Tải xuống mẫu giấy cam đoan đăng ký lại khai sinh [61.00 KB]

Cách viết Cách viết giấy cam đoan đăng ký lại khai sinh như sau:

Mục kính gửi: Ghi tên cơ quan giải quyết việc làm lại giấy khai sinh; nếu là Ủy ban nhân dân cấp xã thì ghi đủ 03 cấp hành chính (tỉnh, huyện, xã); nếu là Cơ quan đại diện thì ghi rõ tên cơ quan đại diện và tên nước có trụ sở Cơ quan đại diện.

Mục thông tin cá nhân: Người viết bản cam đoan cần ghi đầy đủ Họ và tên; ngày tháng năm sinh của mình

Nơi cư trú: Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang nơi sinh sống.

Giấy tờ tùy thân: Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân; hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế

Nội dung cam đoan: Cam đoan làm lại giấy khai sinh, mọi thông tin là hoàn toàn chính xác

Tại: Ghi tên cơ quan giải quyết việc làm lại giấy khai sinh

Cuối cùng là ký và ghi rõ họ tên

Lệ phí đăng ký lại khai sinh

Hiện nay, mức thu lệ phí đăng ký lại khai sinh do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định. Người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật được miễn lệ phí.

 • TP. Hà Nội: Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND do Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội ban hành quy định mức lệ phí đăng ký lại khai sinh là 5.000 đồng/1 việc tại UBND cấp xã, 50.000 đồng/1 việc tại UBND cấp huyện.
 • TP. Hồ Chí Minh: mức thu đăng ký lại khai sinh tại UBND cấp xã là 5.000 đồng/trường hợp, cấp huyện là 50.000 đồng/trường hợp theo Nghị quyết 124/2016/NQ-HĐND do Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh ban hành.

Đăng ký lại giấy khai sinh ở đâu?

Theo quy định tại Điều 41 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định về thẩm quyền như sau:

 • Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi đã đăng ký khai sinh trước đây thực hiện đăng ký lại khai sinh.
 • Trường hợp khai sinh trước đây được đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì việc đăng ký lại khai sinh do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trên thực hiện.
 • Trường hợp khai sinh trước đây được đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Sở Tư pháp thì việc đăng ký lại khai sinh cho người đó không cư trú tại Việt Nam thì do Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có trụ sở hiện nay của Sở Tư pháp thực hiện.

Như vậy, khi đăng ký lại giấy khai sinh bạn cần đến Ủy ban nhân dân cấp huyện, hoặc cấp tỉnh nơi đã đăng ký khai sinh trước đây để làm lại

Dịch vụ đăng ký lại giấy khai sinh giá rẻ nhanh chóng

Luật Nguyên Phát là công ty chuyên nghiệp cung cấp các dịch vụ liên quan đến thủ tục, hành chính, giấy tờ nhân thân chuyên nghiệp. Trong quá trình trích lục hồ sơ gốc để phục vụ định cư, cư trú, kết hôn, khai sinh tại nước ngoài của người Việt, chúng tôi nhận được rất nhiều yêu cầu hỗ trợ hợp pháp hoá giấy tờ với số lượng hàng nghìn trường hợp.

Để thuận tiện hơn cho việc làm lại giấy khai sinh quý khách hàng, Luật Nguyên Phát sẽ thực hiện:

 • Tư vấn pháp luật liên quan đến quy định làm lại giấy khai sinh
 • Đại diện soạn thảo, chỉnh lý văn bản giấy tờ;
 • Cam kết tính hợp lệ, hợp pháp và có giá trị sử dụng trong mọi trường hợp;
 • Nhận uỷ quyền nộp hồ sơ, nhận kết quả và bàn giao tới quý khách.

Ưu điểm dịch vụ làm lại giấy khai sinh của Luật Nguyên Phát

Dịch vụ chuyên nghiệp uy tín: Đội ngũ tư vấn và các chuyên viên tư vấn có kinh nghiệp thực hiện; đảm bảo chuyên môn để hỗ trợ quý khách hàng. Khi sử dụng dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự, khách hàng có thể yên tâm hoàn toàn về thủ tục pháp lý sau khi được thực hiện.

Đúng thời hạn: Chúng tôi đảm bảo dịch vụ luôn được thực hiện đúng thời hạn. Quyền và lợi ích của khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu.

Chi phí: Chi phí dịch vụ của Luật Nguyên Phát có tính cạnh tranh cao; tùy vào tính chất vụ việc cụ thể. Mong muốn khách có thể trải nghiệm dịch vụ một cách tốt nhất. Chi phí đảm bảo phù hợp, tiết kiệm nhất đối với khách hàng.

Bảo mật thông tin hách hàng: Mọi thông tin cá nhân của khách hàng Luật Nguyên Phát sẽ bảo mật 100%.

Video của Luật Nguyên Phát giải đáp thắc mắc về làm lại giấy khai sinh và trích lục giấy khai sinh

Thông tin liên hệ với Luật Nguyên Phát

Trên đây là tư vấn của Luật Nguyên Phát về vấn đề “Hướng dẫn thủ tục đăng ký lại khai sinh năm 2022?. Chúng tôi hi vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ khi có nhu cầu xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của Luật Nguyên Phát, hãy liên hệ 1900.633.390

Câu hỏi thường gặp

Mất bao lâu để đăng ký lại giấy khai sinh?

Trong trường hợp thông thường thì có thể từ 03-05 ngày có thể làm lại giấy khai sinh khi đủ hồ sơ giấy tờ.
Trong trường hợp vụ việc phức tạp không đủ hồ sơ giấy tờ; thì sẽ có thể kéo dài hơn từ 03-05 tháng.

Điều kiện để đăng ký lại giấy khai sinh

Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của mỗi cá nhân; và chỉ được cấp 01 bản chính Giấy khai sinh khi đăng ký khai sinh; trong trường hợp bị mất Giấy khai sinh bản chính và Sổ hộ tịch không còn lưu giữ được; thì đủ điều kiện được đăng ký lại việc sinh (cấp Giấy khai đăng ký lại); theo quy định tại khoản 1,2,3 Điều 24 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP:
1.Việc khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam; trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại”.
2.Người yêu cầu đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu có nội dung liên quan đến việc đăng ký lại”.
3.Việc đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử; chỉ được thực hiện nếu người yêu cầu đăng ký còn sống vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ”.

Đánh giá bài viết này!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.