Tin tức

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, thủ tục xin cấp lại trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, thủ tục xin cấp lại trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trang bổ sung Giấy chứng nhận là tờ để ghi một số thông tin biến động như đăng ký thế chấp, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất. Nếu bị mất phải chuẩn bị hồ sơ và nộp để cấp lại Trang bổ sung Giấy chứng nhận theo đúng quy định.

Quy định về Trang bổ sung Giấy chứng nhận

Giấy chứng nhận (Giấy chứng nhận, Sổ hồng) do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành theo một mẫu thống nhất và được áp dụng trong phạm vi cả nước đối với mọi loại đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Giấy chứng nhận gồm một tờ có 04 trang, in nền hoa văn trống đồng màu hồng cánh sen và Trang bổ sung nền trắng; mỗi trang có kích thước 190mm x 265mm.

Trang bổ sung Giấy chứng nhận in chữ màu đen gồm dòng chữ “Trang bổ sung Giấy chứng nhận”; số hiệu thửa đất; số phát hành Giấy chứng nhận; số vào sổ cấp Giấy chứng nhận và mục “IV. Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận” như trang 4 của Giấy chứng nhận.

Căn cứ khoản 2 Điều 20 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT, Trang bổ sung Giấy chứng nhận được sử dụng để xác nhận thay đổi trong các trường hợp sau:

– Đăng ký thế chấp, thay đổi nội dung đã đăng ký hoặc xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

– Cho thuê, cho thuê lại đất hoặc xóa cho thuê, cho thuê lại đất của doanh nghiệp đầu tư hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;

– Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu căn hộ chung cư đối với trường hợp doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc bán kết hợp cho thuê đã được cấp Giấy chứng nhận chung cho các căn hộ chung cư khi chưa bán;

– Thể hiện sơ đồ tài sản gắn liền với đất theo quy định.

Khi sử dụng Trang bổ sung Giấy chứng nhận phải ghi số thứ tự Trang bổ sung và đóng dấu giáp lai với trang 4 của Giấy chứng nhận (dấu của cơ quan có thẩm quyền xác nhận); ghi chú: “Kèm theo Giấy chứng nhận này có Trang bổ sung số: 01,…” vào cuối trang 4 của Giấy chứng nhận; ghi vào cột ghi chú của Sổ cấp Giấy chứng nhận số Trang bổ sung đã cấp.

Đánh giá bài viết này!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.