Đất đai

Đất không có giấy tờ được cấp sổ đỏ khi nào? 

Infographics: Đất không có giấy tờ được cấp sổ đỏ khi nào? 

Theo Luật Đất đai (sửa đổi) 2024 mới được Quốc hội thông qua, một số trường hợp gia đình, cá nhân sử dụng đất không có giấy tờ sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – “sổ đỏ”.

Đánh giá bài viết này!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.