Luật sư và tư vấn viên, Doanh nghiệp

HỘ KINH DOANH (HKD) CÁ THỂ LÀ GÌ?

HỘ KINH DOANH (HKD) CÁ THỂ LÀ GÌ?

Là loại hình kinh doanh được đăng ký bởi cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận/huyện và phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh. 

Hộ kinh doanh cá thể không giới hạn số lượng lao động. Đồng thời, hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng chỉ được đăng ký trụ sở chính tại 1 địa chỉ duy nhất trên phạm vi toàn quốc.

 Xem chi tiết: Thủ tục và lưu ý khi đăng ký hộ kinh doanh cá thể

TỔNG CHI PHÍ ĐĂNG KÝ GIẤY PHÉP HỘ KINH DOANH CÁ THỂ 

Tổng chi phí cho Luật Nguyên Phát đăng ký giấy phép HKD cá thể chỉ 1.500.000 đồng, không phát sinh chi phí khác, bao gồm:

 •       Lệ phí đăng ký kinh doanh hộ cá thể;
 •       Phí dịch vụ soạn toàn bộ hồ sơ đăng ký HKD cá thể;
 •       Phí dịch vụ trình khách hàng ký hồ sơ;
 •       Phí dịch vụ nộp hồ sơ thành lập HKD cá thể;
 •       Phí dịch vụ nhận kết quả và bàn giao giấy phép kinh doanh;
 •       Phí dịch vụ công chứng ủy quyền cho Luật Nguyên Phát thực hiện các thủ tục pháp lý với cơ quan nhà nước.

Lưu ý: Toàn bộ quá trình giao nhận thủ tục đăng ký đều được Luật Nguyên Phát sử dụng dịch vụ miễn phí tận nơi.

BẠN CẦN CUNG CẤP GÌ KHI CHỌN DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP KINH DOANH HỘ CÁ THỂ TẠI Luật Nguyên Phát?

Đơn giản hóa quy trình, thủ tục là tiêu chí và ưu điểm của các dịch vụ thành lập tại Luật Nguyên Phát. Do vậy, bạn chỉ cần cung cấp các thông tin cơ bản sau:

 • CMND/CCCD/hộ chiếu của chủ hộ kinh doanh;
 • CMND/CCCD/hộ chiếu của các thành viên hộ gia đình tham gia góp vốn đăng ký HKD;
 • Thông tin dự kiến thành lập: tên HKD, ngành nghề kinh doanh, vốn, địa chỉ trụ sở…

Lưu ý:Liên hệ ngay Luật Nguyên Phát để được hỗ trợ tư vấn miễn phí tất cả điều kiện, thông tin dự kiến trước khi thành lập hộ kinh doanh cá thể. Chẳng hạn, đăng ký mức vốn như thế nào là hợp lý hoặc đặt tên như thế nào cho hay và đúng… 

TỔNG THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ HOÀN THÀNH THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Chỉ cần 3 ngày để cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận/huyện xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp giấy phép cho hộ kinh doanh cá thể.

Trong đó, các việc Luật Nguyên Phát sẽ thay bạn thực hiện bao gồm:

 • Soạn hồ sơ và trình khách hàng ký;
 • Nộp và chờ kết quả từ cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện/quận;
 • Bàn giao giấy phép hộ kinh doanh cá thể cho khách hàng.

CÁCH ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH CÁ THỂ 

Để làm hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể, bạn tiến hành các bước sau: 

1. Chuẩn bị hồ sơ thành lập hộ kinh doanh cá thể

 •       CMND/CCCD/hộ chiếu của chủ hộ kinh doanh và các thành viên hộ gia đình tham gia góp vốn đăng ký HKD cá thể;
 •       Hợp đồng thuê nhà/mượn nhà/giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2. Soạn và nộp hồ sơ

Nộp giấy đề nghị đăng ký HKD cá thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận/huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh (kèm bản sao giấy CMND/CCCD/hộ chiếu của chủ hộ kinh doanh (người đại diện đứng tên trên giấy phép);

Nội dung giấy đề nghị đăng ký HKD cá thể bao gồm:

 •       Tên hộ kinh doanh, địa chỉ chi tiết địa điểm kinh doanh;
 •       Ngành,nghề kinh doanh; Nếu bạn sử dụng dịch vụ của Luật Nguyên Phát, chỉ cần cung cấp ngành kinh doanh chính, Luật Nguyên Phát sẽ hỗ trợ soạn các ngành, nghề theo đúng quy chuẩn của cơ quan nhà nước.                      

Lưu ý: Những ngành, nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề, vốn pháp định thì phải bổ sung bản sao chứng chỉ hành nghề hoặc giấy chứng nhận vốn pháp định do cơ quan nhà nước cấp quận/huyện cấp.

 •       Vốn điều lệ;
 •       Họ, tên, số và ngày cấp CMND/CCCD/hộ chiếu, địa chỉ nơi cư trú và chữ ký của cá nhân hoặc đại diện các thành viên hộ gia đình.

3. Bạn sẽ được cấp giấy biên nhận và giấy chứng nhận đăng ký HKD cá thể trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

 •       Hồ sơ hợp lệ theo quy định các biểu mẫu;
 •       Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;
 •       Tên hộ kinh doanh đăng ký phù hợp quy định;
 •       Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người đăng ký thành lập HKD cá thể.

Nếu sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ mà không nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thì người đăng ký HKD có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Đánh giá bài viết này!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.